.     .     .     .

شما ترجیح می دهید چه کلاس هایی در فرهنگسراهای شهرداری برای ترم تابستان برگزار شود؟
پیشنهاد شما به این سازمان جهت کمک به شهروندان برای گذران اوقات فراغت چیست؟
به نظر شما برای حفظ انسجام خانواده و کاهش آسیب های روانی انجام کدام یک از اقدامات زیر موثرتر است؟
 شیراز،ابتدای خیابان حسینی، سمت راست، کوچه شماره 20
 071-37363081-4
 71389-35885
071-37363085
 3000137773
Farhangi@shiraz.ir
علاقمند به اجرای چه نوع برنامه هایی در سطح شهر می باشید؟
تمامی حقوق سایت متعلق به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز می باشد.
www.farhangi.shiraz.ir