.     .     .     .

اداره سلامت خانواده

شرح وظایف:

1-  اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

2-  تلاش به منظور تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده.

3-  تلاش به منظور شناسایی، آگاه سازی و توانمندسازی خانواده های در معرض آسیب.

4-  ارایه خدمات مشاوره (به صورت حضوری، مجازی و ...) به اقشار مختلف جامعه و خانواده ها با هدف بهبود سبک زندگی در خانواده.

5- همکاری و حمایت از سازمان های غیر دولتی (NGO) مرتبط با تحکیم بنیان خانواده.

6- انجام کارهای تحقیقاتی و فرهنگی در حوزه کودکان، جوانان، بانوان و خانواده.

7- تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.

 
8- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.
 

 شیراز،ابتدای خیابان حسینی، سمت راست، کوچه شماره 20
 071-37363081-4
 71389-35885
071-37363085
 3000137773
Farhangi@shiraz.ir
علاقمند به اجرای چه نوع برنامه هایی در سطح شهر می باشید؟
تمامی حقوق سایت متعلق به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز می باشد.
https://farhangi.shiraz.ir