.     .     .     .

اداره فرهنگی و هنری

شرح وظایف:

1- اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

2- طراحی و تدوین سیاست ها و راهبردهای کلان شهرداری شیراز در امور فرهنگی و هنری.

3- تهیه و تدوین طرح های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مورد نیاز مدیریت امور فرهنگی و هنری.

4- برنامه ریزی در خصوص ارایه خدمات مناسب اطلاع رسانی، فرهنگی و هنری.

5- برنامه ریزی جامع در جهت ارتقای سطح امکانات و تجهیزات در مراکز رفاهی اقامتی موجود در شهر شیراز.

6- برنامه ریزی به منظور فرآهم آوردن زمینه مشارکت های اجتماعی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در خصوص توسعه فرهنگی و هنری.

7- ایجاد هماهنگی در زمینه فعالیت ها و پروژه های مرتبط با امور فرهنگی و هنری اعم از پروژه های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، فنی و اقتصادی در شهر شیراز.

8- نهادینه سازی فعالین فرهنگی بر طبق وظایف سازمان در مقوله های آسیب اجتماعی، آموزشی، امور دینی و مذهبی، ورزش همگانی، بهداشت و ... .

9- تجزیه و تحلیل نیازهای فرهنگی شهر و شناخت ویژگی های فرهنگی مناطق و محلات شهری و ارایه راهکارهایی جهت بهبود آنها.

10- برنامه ریزی در جهت توانمندسازی فرهنگی شهروندان به منظور رساندن سرانه های فرهنگی به حد استاندارد و قابل قبول.

11- تعیین اهداف، سیاست ها و تعیین راهبردها و خط مشی های مربوط به امور فرهنگی و هنری شهر با توجه به ویژگی های خاص منطقه ای و محلی.

12- تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.

13- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

 

 


 شیراز،ابتدای خیابان حسینی، سمت راست، کوچه شماره 20
 071-37363081-4
 71389-35885
071-37363085
 3000137773
Farhangi@shiraz.ir
علاقمند به اجرای چه نوع برنامه هایی در سطح شهر می باشید؟
تمامی حقوق سایت متعلق به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز می باشد.
https://farhangi.shiraz.ir