.     .     .     .

دعوت به همکاری

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز جهت بهره مندی از ظرفیت سمن ها و گروه های جهادی و موسسات خیریه ، نیازمند دریافت اطلاعات  جهت آشنایی و  ارزیابی عمومی و تخصصی آنها می باشد .
لذا از کلیه علاقه مندان دعوت به عمل می  آید که پس از دریافت و تکمیل فرم  پیوست ، اطلاعات خود را به نشانی ایمیل این سازمان  Farhangi@shiraz.ir ارسال نمایند.

منبع : سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی
۱۵۸۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

 شیراز،ابتدای خیابان حسینی، سمت راست، کوچه شماره 20
 071-37363081-4
معاونت ها:
حوزه ریاست: 37363086_105_115
روابط عمومی: 37364866_102_118
مالی و اداری: 37360055_133
فرهنگی: 37365898_116_123_103
اجتماعی: 
37365898_139
گردشگری: 37365898_113
تربیت بدنی: 37364039_144_140_150
عمران: 37369026_105_106_107
برنامه ریزی  و منابع انسانی: 37364766_117

 
 71389-35885
071-37363085
 3000137773
Farhangi@shiraz.ir
علاقمند به اجرای چه نوع برنامه هایی در سطح شهر می باشید؟
برنامه های فرهنگی هنری
برنامه های ورزشی
جشنهای مردمی
برنامه های اجتماعی و شهروندی
تمامی حقوق سایت متعلق به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز می باشد.
https://farhangi.shiraz.ir