.     .     .     .

 
آرشیو رویدادها
 
فستیوال صنایع دستی
فستیوال صنایع دستی
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
فستیوال صنایع دستی
فستیوال صنایع دستی
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
جشنواره خوشنویسی
جشنواره خوشنویسی
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
کنسرت سه‌تارنوازی
کنسرت سه‌تارنوازی
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

 شیراز،ابتدای خیابان حسینی، سمت راست، کوچه شماره 20
 071-37363081-4
 71389-35885
071-37363085
 3000137773
Farhangi@shiraz.ir
علاقمند به اجرای چه نوع برنامه هایی در سطح شهر می باشید؟
تمامی حقوق سایت متعلق به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز می باشد.
www.farhangi.shiraz.ir