.     .     .     .

 
آرشیو رویدادها
 
مسابقه دو شهری
مسابقه دو شهری
چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
کوچه های انتظار
کوچه های انتظار
چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
پیاده روی خانوادگی و دوچرخه سواری همگانی
پیاده روی خانوادگی و دوچرخه سواری همگانی
پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
خوراک های مردم شیراز
خوراک های مردم شیراز
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰
کاشی حافظ (کارگاه تجربه محور کاشی حافظ)
کاشی حافظ (کارگاه تجربه محور کاشی حافظ)
شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰
تسهیل گری گردشگری کودک
تسهیل گری گردشگری کودک
شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰
شیراز در روزگار حافظ (گردشگری ادبی)
شیراز در روزگار حافظ (گردشگری ادبی)
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰
سلسله تورهای شهروندی
سلسله تورهای شهروندی
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰
غزل شناسی با رویکرد حافظ و هنر
غزل شناسی با رویکرد حافظ و هنر
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

 شیراز،ابتدای خیابان حسینی، سمت راست، کوچه شماره 20
 071-37363081-4
 71389-35885
071-37363085
 3000137773
Farhangi@shiraz.ir
علاقمند به اجرای چه نوع برنامه هایی در سطح شهر می باشید؟
تمامی حقوق سایت متعلق به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز می باشد.
https://farhangi.shiraz.ir