.     .     .     .

اداره سلامت اجتماعی

شرح وظایف:

1- اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

2- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های مرتبط با ایجاد و توسعه مراکز اجتماعی جدید متناسب با نیازهای جامعه شهری.

3- تلاش در جهت ایجاد زندگی اجتماعی سالم ، با نشاط، پویا و متعالی در شهر شیراز.

4- تلاش به منظور تقویت هویت فردی، خانوادگی، محله ای، منطقه ای، شهری و ملی.

5- توسعه روابط اجتماعی شهروندان و تلاش در جهت جذب و افزایش مشارکت آنها.

6- انجام مطالعات و بررسی لازم در خصوص شناسایی آسیب های اجتماعی و ارایه راهکار جهت رفع آن ها.

7- برگزاری جلسات دوره ای با سازمان ها و دستگاه های مرتبط با سلامت اجتماعی برای بررسی مشکلات اجتماعی شهر و یافتن راهکار برای حل آن ها.

8- مشارکت با واحدهای ذیربط جهت تهیه آمار و اطلاعات واقعی از وضعیت سلامت اجتماعی شهروندان.

9- همکاری و بررسی های لازم جهت افزایش بهره وری در خصوص پیاده سازی پیشنهادهای پذیرفته شده مربوطه.

10- همکاری و حمایت از سازمان های غیر دولتی (NGO) و جلب مشارکت آنها در حوزه سلامت اجتماعی، آسیب های اجتماعی و مشارکت های مردمی.

11- برنامه ریزی در خصوص بررسی اثرات و بازتابهای اجتماعی و تأثیرگذاریهای طرح ها، پروژه ها، فعالیت ها و خدمات شهرداری و سازمان های وابسته بر رویاقشار مختلف مردم (طرح اتاف).

12- تلاش به منظور ایجاد امنیت روانی در جامعه از طریق آگاهی دادن به مردم نسبت به آسیب های اجتماعی و بهبود هر چه بهتر کیفیت زندگی و داشتن جامعه ای سالم.

13- تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.

14- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

 

 شیراز،ابتدای خیابان حسینی، سمت راست، کوچه شماره 20
 071-37363081-4
معاونت ها:
حوزه ریاست: 37363086_105_115
روابط عمومی: 37364866_102_118
مالی و اداری: 37360055_133
فرهنگی: 37365898_116_123_103
اجتماعی: 
37365898_139
گردشگری: 37365898_113
تربیت بدنی: 37364039_144_140_150
عمران: 37369026_105_106_107
برنامه ریزی  و منابع انسانی: 37364766_117

 
 71389-35885
071-37363085
 3000137773
Farhangi@shiraz.ir
علاقمند به اجرای چه نوع برنامه هایی در سطح شهر می باشید؟
تمامی حقوق سایت متعلق به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز می باشد.
https://farhangi.shiraz.ir