.     .     .     .

اداره توسعه فرهنگ شهروندی

شرح وظایف:

1- اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

2- انجام مطالعات و بررسی های لازم جهت ارایه طرح ها و برنامه های مورد نیاز به منظور توسعه فرهنگ شهروندی.

3- تلاش به منظور ارتقای فرهنگ شهروندی و شهرنشینی.

4- برگزاری جلسات دوره ای با حوزه های شهرداری مرتبط با فرهنگ شهروندی (از جمله سازمان های پارک ها و فضای سبز، پسماند، آتش نشانی و خدمات ایمنی، معاونت حمل و نقل و ترافیک

     و...) با هدف افزایش کیفیت و اثربخشی آموزش های شهروندی و جلب مشارکت شهروندان بمنظور کاهش معضلات شهرداری در ارایه خدمات به شهروندان.

5- همکاری و حمایت از سازمان های غیر دولتی (NGO) فعال در حوزه فرهنگ شهروندی.

6- برنامه ریزی در جهت بهبود دیدگاه مردم نسبت به شهرداری و گسترش اعتمادسازی.

7- آموزش اصول شهروندی از طریق آموزش چهره به چهره، تئاتر، همایش، تولید محصول، مسابقه، جشنواره، تبلیغات شهری، مانور خیابانی، برپایی نمایشگاه، فضای مجازی.

8- تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.

9- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

 

 شیراز،ابتدای خیابان حسینی، سمت راست، کوچه شماره 20
 071-37363081-4
معاونت ها:
حوزه ریاست: 37363086_105_115
روابط عمومی: 37364866_102_118
مالی و اداری: 37360055_133
فرهنگی: 37365898_116_123_103
اجتماعی: 
37365898_139
گردشگری: 37365898_113
تربیت بدنی: 37364039_144_140_150
عمران: 37369026_105_106_107
برنامه ریزی  و منابع انسانی: 37364766_117

 
 71389-35885
071-37363085
 3000137773
Farhangi@shiraz.ir
علاقمند به اجرای چه نوع برنامه هایی در سطح شهر می باشید؟
تمامی حقوق سایت متعلق به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز می باشد.
https://farhangi.shiraz.ir