.     .     .     .

مدیریت گردشگری و امور زیارتی

شرح وظایف:

1- اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

2- طراحی و تدوین سیاست ها و راهبردهای کلان شهرداری شیراز در امور زیارتی و گردشگری.

3- تهیه و تدوین طرح های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مورد نیاز.

4- برنامه ریزی در خصوص ارایه خدمات مناسب زیارتی و گردشگری.

5- برنامه ریزی جامع در جهت ارتقای سطح امکانات و تجهیزات در مراکز رفاهی اقامتی موجود در شهر شیراز.

6- برنامه ریزی به منظور فراهم آوردن زمینه مشارکت های اجتماعی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در خصوص توسعه امور زیارتی و گردشگری.

7- ایجاد هماهنگی در زمینه فعالیت ها و پروژه های مرتبط با امور زیارتی و گردشگری.

8- ارایه طرح و برنامه در رابطه با ایجاد و توسعه مراکز زیارتی و گردشگری متناسب با نیازهای جامعه شهری.

9- تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط جهت برگزاری برنامه های زیارتی و گردشگری.

10- شناسایی و برقراری ارتباط با فعالین عرصه های مختلف زیارتی و گردشگری اعم از نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی.

11- تلاش در جهت توانمند سازی فعالین عرصه های زیارتی و گردشگری.

12- همکاری و حمایت از سازمان های غیردولتی (NGO) و جلب مشارکت آنها در زمینه اهداف و وظایف سازمان.

13- ارایه خدمات مشاوره به اقشار مختلف جامعه با تشکیل هسته های مشاوره در مراکز وابسته.

14- تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.

15- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

 

 شیراز،ابتدای خیابان حسینی، سمت راست، کوچه شماره 20
 071-37363081-4
معاونت ها:
حوزه ریاست: 37363086_105_115
روابط عمومی: 37364866_102_118
مالی و اداری: 37360055_133
فرهنگی: 37365898_116_123_103
اجتماعی: 
37365898_139
گردشگری: 37365898_113
تربیت بدنی: 37364039_144_140_150
عمران: 37369026_105_106_107
برنامه ریزی  و منابع انسانی: 37364766_117

 
 71389-35885
071-37363085
 3000137773
Farhangi@shiraz.ir
علاقمند به اجرای چه نوع برنامه هایی در سطح شهر می باشید؟
تمامی حقوق سایت متعلق به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز می باشد.
https://farhangi.shiraz.ir