.     .     .     .

اداره ارتباطات

شرح وظایف:

1- اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط.

2- جمع آوری کلیه اطلاعات مورد نیاز، آمار و اخبار مربوط به فعالیت حوزه.

3- ایجاد ارتباط با مردم از طریق رسانه های عمومی بمنظور انعکاس فعالیت ها به شهروندان و کوشش در جلب اعتماد مردم.

4- انجام امور مربوط به تشریفات مسئولین، مهمانان و سایر افراد بازدید کننده.

5- تهیه و نصب تابلو، پوستر، پرچم، پلاکارد و آگهی در خصوص فعالیت های جاری.

6- انجام نظرسنجی از مراجعین و شهروندان درخصوص نحوه فعالیت حوزه و ارایه گزارش نتایج مربوطه به مقامات ذی ربط.

7- تهیه و انتشار بروشورهای راهنمای مراجعین به منظور معرفی خدمات قابل ارایه.

8- آگاهی از اخبار مربوط به حوزه با مطالعه نشریات و روزنامه های کثیرالانتشار و محلی و انعکاس نتایج به مسئولان و پاسخگویی به مطالب ارایه شده با توجه به نظر مقام مافوق.

9- برگزاری جشن های ملی و مذهبی، مراسم ها، سخنرانی ها و ... با هماهنگی حوزه های ذی ربط در شهرداری و مقام مافوق.

10- تهیه و نگهداری نشریات، کتب، مقالات، cd ها، جزوات، آلبوم بریده جراید و... مورد نیاز جهت استفاده مدیران و کارشناسان داخلی و سایر مخاطبین.

11- برنامه ریزی سالانه و فعالیت جهت حضور در نمایشگاه های مختلف.

12- جمع آوری و دسته بندی پیشنهادها، انتقادات و شکایات مراجعین و مردم از طریق سامانه ها و درگاه های ارتباط مردمی و انعکاس آنها به مقام مافوق و پیگیری اخذ پاسخ جهت ارایه به

      ارباب رجوع با همکاری سایر حوزه های ذی ربط در شهرداری.

13- درج آگهی تسلیت، تبریک پرسنل و مناسبت های روز.

14- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

 

 شیراز،ابتدای خیابان حسینی، سمت راست، کوچه شماره 20
 071-37363081-4
معاونت ها:
حوزه ریاست: 37363086_105_115
روابط عمومی: 37364866_102_118
مالی و اداری: 37360055_133
فرهنگی: 37365898_116_123_103
اجتماعی: 
37365898_139
گردشگری: 37365898_113
تربیت بدنی: 37364039_144_140_150
عمران: 37369026_105_106_107
برنامه ریزی  و منابع انسانی: 37364766_117

 
 71389-35885
071-37363085
 3000137773
Farhangi@shiraz.ir
علاقمند به اجرای چه نوع برنامه هایی در سطح شهر می باشید؟
برنامه های فرهنگی هنری
برنامه های ورزشی
جشنهای مردمی
برنامه های اجتماعی و شهروندی
تمامی حقوق سایت متعلق به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز می باشد.
https://farhangi.shiraz.ir