.     .     .     .

پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ شناسه خبر : 640
تماس با ما
نشانی سازمان: شیراز،ابتدای خیابان حسینی، سمت راست، کوچه شماره 20(علمدار)
تلفن:  4-37363081-071
کد پستی: 35885 -71389
دورنگار37363085-071
پیامک:  3000137773
پست الکترونیکی: Farhangi@shiraz.ir

 شیراز،ابتدای خیابان حسینی، سمت راست، کوچه شماره 20
 071-37363081-4
 71389-35885
071-37363085
 3000137773
Farhangi@shiraz.ir
علاقمند به اجرای چه نوع برنامه هایی در سطح شهر می باشید؟
تمامی حقوق سایت متعلق به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز می باشد.
https://farhangi.shiraz.ir